Πράσινα ξενοδοχεία – πως να εξασφαλίσετε τη καλύτερη διαμονή. Μέρος 2ο

Είναι το 2ο μέρος του άρθρου – έρευνας που απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες του χώρου της εστίασης. Δείτε τη συνέχεια των μεθόδων με τις οποίες ο επιχειρηματίας θα μπορέσει αφ΄ ενός να εξασφαλίσει τη καλύτερη διαμονή για τον επισκέπτη του, και αφ΄ ετέρου θα μπορέσει να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης – άρα και το κέρδος του.

Θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης: Οι τομείς που «πονούν»

Η θέρμανση και η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης κατ΄ αναλογία με την κατηγορία του ξενοδοχείου αντιστοιχούν σε σημαντικό ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Ορισμένα βασικά μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν είναι:
 • Κεντρικά ηλιακά συστήματα.
 • Έλεγχος ανά τακτά διαστήματα του βαθμού απόδοσης του λέβητα ενώ η θερμοκρασία του θερμού νερού να ρυθμίζεται σε χαμηλά αλλά επιτρεπτά επίπεδα.
 • Εγκατάσταση θερμοστατών στα δωμάτια και αυτονομία θέρμανσης ώστε να θερμαίνονται μόνο χώροι που χρησιμοποιούνται (μπορούν να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας έως και 20%).
 • Απομόνωση τμημάτων δικτύων που δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
 • Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, πρέπει να εξετάζεται η αντικατάσταση πετρελαίου με φυσικό αέριο ενώ σε περιπτώσεις μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων πρέπει να διερευνάται η τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα της εγκατάστασης και χρήσης μικρών συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% μπορεί να επιτευχθεί με μόνωση των σωληνώσεων των δεξαμενών αποθήκευσης θερμού ύδατος και εγκατάσταση περιοριστών παροχής νερού στα μπάνια.

Σε ό,τι αφορά στο ζεστό νερό χρήσης, ένα από τα πιο ουσιαστικά μέτρα είναι η εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων. Το κόστος εγκατάστασης ενός ηλιοθερμικού συστήματος κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης αλλά και το ποσοστό που θέλει κάποιος να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου. Το μεγάλο πλεονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος είναι ότι, το μέγεθός του (και κατά συνέπεια το κόστος του) μπορεί να είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του χρήστη και να μεταβάλλεται εύκολα. Για παράδειγμα, μπορεί να τοποθετηθεί ένα σύστημα που να αναλαμβάνει κατά 30% το φορτίο της θέρμανσης, και μετά από ένα χρόνο να επεκταθεί με την τοποθέτηση επιπλέον ηλιακών συλλεκτών έτσι ώστε να καλύπτει το 60% της θέρμανσης.

Ειδικά για την περίπτωση εγκατάστασης ηλιοθερμικών σε νέο αναγειρόμενο κτήριο, η εξοικονόμηση χρημάτων είναι μεγαλύτερη, επειδή ένα ποσοστό της θερμικής ισχύος που χρειάζεται, το αναλαμβάνει το ηλιοθερμικό σύστημα και το μέγεθος του συμβατικού εξοπλισμού (λέβητας και καυστήρας) που απαιτείται να εγκατασταθεί είναι μικρότερο. Ένα μέρος δηλαδή των χρημάτων που επενδύονται για την ηλιοθερμία, εξοικονομούνται από την πρώτη μέρα, κατά την αγορά του βασικού εξοπλισμού.

Κλιματισμός – Ψύξη: Συνδυαστικές λύσεις για άμεσα αποτελέσματα

Ο κλιματισμός στις ξενοδοχειακές μονάδες γίνεται συνήθως με κεντρικά συστήματα κλιματισμού που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον κλιματισμό περιλαμβάνουν:
 • Περιορισμός χρήσης του κλιματισμού σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται.
 • Ρύθμιση της θερμοκρασίας του ψυκτικού μέσου στα ανώτερα επιτρεπτά επίπεδα,(τα μέτρα αυτά μπορούν να μειώσουν έως και 30% την κατανάλωση ενέργειας).
 • Χρήση αέρα από το περιβάλλον κατά τις νυκτερινές ώρες το καλοκαίρι για την προ-ψύξη του κτιρίου.
 • Εγκατάσταση συστημάτων μεταβλητών στροφών σε κινητήρες αντλιών και ανεμιστήρων.
 • Κλείσιμο των ανεμιστήρων σε ώρες μη λειτουργίας.
 • Ανάκτηση θερμότητας από τα condensers των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων.
Ειδικότερα σε μεσαίου-μεγάλου μεγέθους ξενοδοχεία και εφόσον είναι διαθέσιμο φυσικό αέριο, θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης συστημάτων ψύξης με απορρόφηση (με χρήση λέβητα φυσικού αερίου) που θα μπορεί να συνδυάζεται με ένα σύστημα συμπαραγωγής.

Αντλίες Θερμότητας: Η τεχνολογία στις υπηρεσίες των ξενοδόχων

Οι νέες τεχνολογίες στη θέρμανση-ψύξη και η ανάγκη για περιορισμό των συμβατικών καυσίμων, με αύξηση των ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων και στον ξενοδοχειακό τομέα, έχει μετατρέψει τις αντλίες θερμότητας στη νούμερο ένα επιλογή σήμερα, για τη θέρμανση και την ψύξη κάθε κτιρίου. Ειδικά οι ξενοδοχειακές μονάδες επιλέγουν τις αντλίες θερμότητας ώστε να διατηρούν τους χώρους στην ιδανική θερμοκρασία με τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
Οι αντλίες θερμότητας είναι μηχανές που αντλούν θερμότητα από το περιβάλλον και την μεταφέρουν στο νερό που χρησιμοποιούμε για την θέρμανση των κτιρίων (καλοριφέρ). Αντλώντας ενέργεια από το περιβάλλον και καταναλώνοντας ένα πολύ μικρό ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας, αποδίδουν πολλαπλάσια θερμική ενέργεια από αυτή που καταναλώνουν. Για την κεντρική θέρμανση, οι αντλίες θερμότητας διακρίνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία που θερμαίνουν το νερό. Υπάρχουν αντλίες που θερμαίνουν το νερό στους 75-80οC, και άλλες που το θερμαίνουν μέχρι τους 55-65οC. Ποια από τις δύο θα επιλεγεί έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες, όπως η διαστασιολόγηση των θερμαντικών σωμάτων, η περιοχή κλπ. και είναι  αυστηρά προϊόν μελέτης των ειδικών.

Τα πλεονεκτήματα των αντλιών θερμότητας

 • Εξοικονόμηση ενέργειας. Με τη χρήση μιας αντλίας θερμότητας μπορούμε να έχουμε μικρότερο κόστος για την θέρμανση της κατοικίας μας από 50%-80%. Το πόσο μικρότερο κόστος θα έχουμε εξαρτάται από το κόστος πετρελαίου, το κόστος του ρεύματος, την θερμομόνωση της κατοικίας και τις εξωτερικές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή.
 • Προστασία του περιβάλλοντος. Οι αντλίες θερμότητας με υψηλό βαθμό απόδοσης κατατάσσονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στην προστασία τους περιβάλλοντος. Αυτό συμβαίνει γιατί οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν ως μηχανές άντλησης ενέργειας από τον αέρα του περιβάλλοντος για την παραγωγή θέρμανσης σε εσωτερικούς χώρους, καταναλώνοντας ένα πολύ μικρό ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να γίνονται καύσεις και να εκλύονται ρύποι στην ατμόσφαιρα.
 • Ευκολία εγκατάστασης. Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα σε ελάχιστο χώρο και μπορούν να θερμάνουν και να δροσίσουν με άνεση, ολόκληρη την ξενοδοχειακή εγκατάσταση.
 • Μικρό κόστος συντήρησης. Οι αντλίες θερμότητας δεν χρησιμοποιούν καυστήρα και δεν εμφανίζουν υπολείμματα καύσης, άρα δεν χρειάζονται κάθε χρόνο συντήρηση όπως συμβαίνει με τους λέβητες πετρελαίου. Η λειτουργία τους μπορεί να συγκριθεί με αυτή ενός air condition και άρα μηδαμινά έξοδα συντήρησης.
 • Ασφάλεια και αξιοπιστία. Οι αντλίες θερμότητας ανήκουν στα ασφαλέστερα συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Δεν εκπέμπουν ρύπους τοπικά, δεν εμφανίζουν φλόγα, ή άλλες καύσεις αφού δεν χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή αέριο αλλά καθαρή ενέργεια από το περιβάλλον.
 • Ευκολία στην αντικατάσταση. Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να αντικαταστήσουν εύκολα και γρήγορα, με ελάχιστες παρεμβάσεις, τα υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *