Πράσινα ξενοδοχεία – πως να εξασφαλίσετε τη καλύτερη διαμονή. Μέρος 1ο

Το κλείσιμο της τουριστικής σεζόν και ολόκληρη η χειμερινή “νεκρή” περίοδος είναι για τον επιχειρηματία του χώρου της εστίασης ο χρόνος που προετοιμάζεται για την επόμενη σεζόν, ώστε να αυξήσει, ή τουλάχιστον να διατηρήσει τα κέρδη του. Ένας από τους τρόπους για να γίνει αυτό είναι η μείωση του λειτουργικού του κόστους, και ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για να επιτευχθεί αυτό είναι η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας.

Οι πιο σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας συμβάλλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους αλλά και στη δημιουργία των απόλυτα απαραίτητων συνθηκών άνεσης, για ένα ξενοδοχείο που ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.

Ο ξενοδοχειακός τομέας χαρακτηρίζεται ως αρκετά ενεργοβόρος καθώς τα απαιτούμενα επίπεδα άνεσης και πολυτέλειας επιβάλλουν μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για την επίτευξή τους. Οι τομείς που καταναλίσκεται ενέργεια είναι αυτοί της θέρμανσης και κλιματισμού, της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, του φωτισμού, των μαγειρείων και ένα μικρό ποσοστό σε διάφορες άλλες δραστηριότητες.
Η εξοικονόμηση η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε όλους αυτούς τους τομείς κατόπιν μελέτης και εφαρμογής συγκεκριμένων λύσεων ανά περίπτωση, είναι υπολογίσιμη (της τάξεως ακόμα και 50%).

Κάποιες γενικές συμβουλές μπορούν ανεξαρτήτως ιδιαιτεροτήτων του ξενοδοχείου, να αποδώσουν σημαντικά. Ο περιορισμός της ενεργειακής σπατάλης καθίσταται επιτακτικός στις μέρες μας και η σωστή στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας είναι επιβεβλημένη για μια σύγχρονη ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Η χάραξη μιας τέτοιας στρατηγικής, η οποία είναι ξεχωριστή για κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μελέτης με τη συμβολή εξειδικευμένων συμβούλων που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία ώστε να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.[/vc_column_text][vc_column_text]

Θερμομόνωση – υγρομόνωση: Η αρχή των παρεμβάσεων

Η ανακαίνιση των κτιρίων συνδυάζεται πλέον με την ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία αλλάζει πλήρως τα δεδομένα μιας ξενοδοχειακής εγκατάστασης. Μειώνει τις ενεργειακές ανάγκες, διαφυλάσσει το μεγαλύτερο μέρος της παραγόμενης ενέργειας, περιορίζοντας τη σπατάλη, και ελαχιστοποιεί τις ετήσιες δαπάνες για θέρμανση και ψύξη, εξοικονομώντας σημαντικά χρηματικά ποσά, ειδικά για τις ελληνικές… τσέπες, στην περίοδο της κρίσης.
Πιο συγκεκριμένα, τα οφέλη από την ενεργειακή αναβάθμιση μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες. Τα οικονομικά και τα περιβαλλοντικά.
  • Οικονομικά. Με τη χρήση παθητικών συστημάτων, που δεν καταναλώνουν ενέργεια, και τη θερμομόνωση των κτιρίων, βελτιώνεται τόσο η λειτουργία, όσο και το προσδόκιμο ζωής τους, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας που μπορεί να αγγίξει ή ακόμη και να ξεπεράσει σε πολλές περιπτώσεις, το 60% της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
  • Περιβαλλοντικά. Η ενεργειακή αναβάθμιση οδηγεί σε μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα λόγω της μειωμένης κατανάλωσης της ενέργειας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα, αλλά και σε μείωση της εκπομπής του διοξειδίου του αζώτου και του διοξειδίου του θείου (επιβλαβείς ουσίες) λόγω της μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας που παράγεται από άνθρακα.

Ο κομβικός ρόλος της θερμομόνωσης

Μία καλή θερμομόνωση αποτελεί το βασικό μέτρο για την πλήρη ενεργειακή θωράκιση ενός κτιρίου, το οποίο μάλιστα μεγεθύνεται όσο παλαιότερο είναι το κτίριο. Κι αυτό γιατί στα παλαιότερα κτίρια δεν υπήρχε η απαίτηση από την νομοθεσία να υπάρχει κάποια μόνωση και αρκετά εξ αυτών είναι ακόμη και τελείως αμόνωτα.
Για νέα κτίρια απαιτείται πλέον από τον οικοδομικό κανονισμό να είναι καλά μονωμένα, ανάλογα και με την περιοχή στην οποία βρίσκονται, ενώ για παλαιότερα κτίσματα μπορεί να γίνει προσθήκη επιπλέον μόνωσης στο εξωτερικό.
Μια τέτοιου είδους παρέμβασή, αν και σχετικά δαπανηρή, έχει μεγάλα οφέλη τόσο στη θερμική άνεση, όσο και στην ποιότητα ζωής μέσα στο κτίριο.

Με την προσθήκη θερμομόνωσης τα οικονομικά οφέλη είναι πολύ μεγάλα, ιδιαίτερα όσο αφορά το κόστος θέρμανσης και δροσισμού-κλιματισμού του κτιρίου.
Τα θερμομονωτικά υλικά οφείλουν τη μονωτική τους ιδιότητα, κατά κύριο λόγο, στην ύπαρξη σε αυτά μεγάλου αριθμού πολύ μικρών πόρων που περιέχουν παγιδευμένο αέρα. Ο ακίνητος αέρας παρουσιάζει τη μικρότερη γνωστή τιμή θερμικής αγωγιμότητας. Η παρουσία σημαντικού αριθμού κυψελίδων αέρα στο εσωτερικό ενός υλικού έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μικρού φαινόμενου βάρους, που είναι ένα δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό των θερμομονωτικών υλικών.

Εν αρχή ην… το εξωτερικό περίβλημα

Θερμομονώνοντας την εξωτερική τοιχοποιία, απαιτείται λιγότερη ενέργεια για να θερμανθεί το κτίριο. Χρησιμοποιείστε διογκωμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακα ή εξηλασμένη πολυστερίνη για να προστατεύσετε την εξωτερική πλευρά του κτιρίου από την υγρασία, αφού έτσι δεν δημιουργούνται συνθήκες υγροποίησης υδρατμών. Με τον τρόπο αυτό, ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες του κτιρίου από τους εξωτερικούς τοίχους και έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως τους θερινούς μήνες που φτάνει έως και το 65% ανάλογα με το κτίριο, την περιοχή και τον προσανατολισμό του.

Στεγανοποίηση για να απαλλαχθείς από την υγρασία

Επίσης, είναι σημαντικό να αντιληφθεί κανείς τη διαφορά μεταξύ θερμομόνωσης και υγρομόνωσης. Η υγρομόνωση (αλλιώς στεγανοποίηση) ενδείκνυται και προτείνεται σε περιπτώσεις κτιρίων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγρασίας. Για να απαλλαχθείς μια και καλή από προβλήματα υγρασίας και μούχλας, η υγρομόνωση αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή.
Συνήθως οι στεγανοποιήσεις γίνονται στους χώρους που η υγρασία και η μούχλα κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν πολλή ζέστη το καλοκαίρι και αντίστοιχα πολύ κρύο το χειμώνα. Η στεγανοποίηση μπορεί να γίνει τόσο σε εσωτερικούς χώρους, όπως δωμάτια και υπόγεια όσο και σε εξωτερικούς όπως ταράτσες, εξώστες, μπαλκόνια, πισίνες, μεταλλικές στέγες και στέγαστρα ή αυλές. Στους εσωτερικούς χώρους συνήθως το πρόβλημα ξεκινάει από τα επιφανειακά νερά που εμφανίζονται μέσα από τα δομικά υλικά και διεισδύουν από τα τοιχία.

Ενεργειακά κουφώματα: Η λύση σε δεκάδες προβλήματα

Μια ξενοδοχειακή μονάδα έχει να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια και στην ποιοτική διαμονή των πελατών της. Τα ενεργειακά κουφώματα δίνουν τη λύση σε αυτά τα προβλήματα, καθιστώντας την τοποθέτησή τους επιτακτική όσον αφορά τόσο για την εξοικονόμηση ενέργειας, όσο και τις συνθήκες άνεσης μέσα στο ξενοδοχείο.

Ηχομόνωση
Τα ενεργειακά κουφώματα με τις σύγχρονες διατάξεις στεγάνωσης, προστατεύουν στο μέγιστο βαθμό τον προσωπικό χώρο από φασαρία και ενοχλητικούς θορύβους. Εξασφαλίζουν έτσι την πολυπόθητη ησυχία που αναζητούν όλοι οι πελάτες ενός ξενοδοχείου.

Θερμομόνωση και εξοικονόμηση χρημάτων
Τα σύγχρονα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα μπορούν να εξοικονομήσουν εντυπωσιακά ποσοστά ενέργειας και να προστατέψουν το κτίριο από διαρροές θερμότητας. Έτσι, βοηθούν σημαντικά στη μείωση των εξόδων θέρμανσης και ψύξης και βοηθούν να αποφύγετε περιττά έξοδα και σπατάλες.

Ασφάλεια
Η τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων αυξάνει σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας του κτιρίου. Οι σύγχρονες κατασκευαστικές προδιαγραφές αποτελούν εγγύηση για τη μέγιστη αντιδιαρρηκτική προστασία.

Αντοχή και ελάχιστες ανάγκες συντήρησης
Τα ενεργειακά κουφώματα παρουσιάζουν πολύ μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητα σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες. Η διάρκεια ζωής τους είναι πολύ μεγάλη και σπάνια παρουσιάζουν βλάβες. Ακριβώς λόγω της αντοχής αυτής δε χρειάζονται ιδιαίτερη περιποίηση και έχουν μηδαμινό κόστος συντήρησης.

(συνεχίζεται)

Πηγή: 4green.gr

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *