Ο αποδοτικότερος από ενεργειακής άποψης τρόπος για τη θερμομόνωση ενός κτηρίου είναι η θερμοπρόσοψη. Παρά το ότι το κάθε κτήριο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά που λαμβάνονται υπ΄ όψιν κατά τη σχεδίαση του έργου της θερμομόνωσης, τα βήματα σε γενικές γραμμές που ακολουθούνται είναι καθορισμένα, με την υλοποίησή τους να γίνεται πάντα με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Αφού γίνει ο ακριβής σχεδιασμός και ληφθούν υπ΄ όψιν οι όποιες ιδιαιτερότητες, ξεκινά η υλοποίηση του έργου:

 • Τοποθετείται σκαλωσιά σε όλη την εξωτερική επιφάνεια του κτηρίου. Η τοποθέτηση γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο ώστε οι τεχνικοί του έργου να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με απόλυτη ασφάλεια και άνεση.
 • Τοποθετείται ταινία σε όλα τα αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, βεράντες και όπου αλλού χρειαστεί, ώστε να μηδενιστεί ο κίνδυνος οποιασδήποτε φθοράς.
 • Τρίβονται και ξύνονται όλα τα σημεία του κτηρίου που ίσως υπάρχουν ραγίσματα από σκουριασμένα σίδερα. Αφαιρείται ο υπάρχων σοβάς και τα χρώματα που έχουν ξεθωριάσει.
 • Όλες οι επιφάνειες στις οποίες θα γίνουν εργασίες θα περαστούν με χαλαζιακό αστάρι, ώστε να γίνουν πιο «άγριες» και να κολλήσει η κόλλα δυνατότερα.
 • Σε όλα τα σημεία όπου υπάρχουν ακμές, πόρτες, παράθυρα, δοκάρια, κολώνες και καπάκια ταράτσας, γίνεται τοποθέτηση γωνιόκρανας με ειδική κόλλα. Σε όποια σημεία απαιτείται γίνεται τοποθέτηση νεροσταλάκτη.
 • Ξεκινά η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών με ειδική κόλλα. Όλες οι ενώσεις και οπουδήποτε δημιουργούνται κενά, οσοδήποτε μικρά κι αν είναι, περνιούνται με αφρό μικρής συμπύκνωσης με πιστόλι.
 • Γίνεται δεύτερο επίπεδο στήριξης των πλακών με τοποθέτηση πλαστικών βυσμάτων.

Αφού έχουν τοποθετηθεί όλες οι πλάκες στη πρόσοψη του κτηρίου, το έργο περνάει στη δεύτερη φάση που θα φέρει το ζητούμενο αισθητικό αποτέλεσμα:

 • Οι επιφάνειες που έχει γίνει η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών τρίβονται με ειδικό τριβείο ώστε να επιτευχθεί η απόλυτη ζύγιση και τέλεια ευθυγράμμιση των πλακών.
 • Τοποθετείται κόλλα πλέγμα σε όλη την επιφάνεια που έχει περαστεί με χαλαζιακό αστάρι. Η στρώση της κόλλας γίνεται με ειδική χτένα που αφήνει στην επιφάνεια την απαραίτητη και μόνο ποσότητα κόλλας.
 • Με σπάτουλα συνεχίζεται η στρώση του πλέγματος ώστε να λειανθεί απόλυτα η επιφάνεια.
 • Ακολουθεί τρίψιμο με τριβείο, για ακόμη καλύτερη λείανση.
 • Γίνεται δεύτερη στρώση με ελάχιστη κόλλα. Η επιφάνεια φτάνει στη τελική της μορφή.
 • Πέρασμα της συνολικής επιφάνειας με αστάρι, πάνω στη κόλλα. Η στρώση μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε χρώμα επιθυμεί ο ιδιοκτήτης,

και το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας τοίχος με μηδαμινές απώλειες ενέργειας αλλά και εντελώς νέα αισθητική.