Ο αποδοτικότερος από ενεργειακής άποψης τρόπος για τη θερμομόνωση ενός κτηρίου είναι η θερμοπρόσοψη. Παρά το ότι το κάθε κτήριο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά που λαμβάνονται υπ΄ όψιν κατά τη σχεδίαση του έργου της θερμομόνωσης, τα βήματα σε γενικές γραμμές που ακολουθούνται είναι καθορισμένα, με την υλοποίησή τους να γίνεται πάντα με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Αφού γίνει ο ακριβής σχεδιασμός και ληφθούν υπ΄ όψιν οι όποιες ιδιαιτερότητες, ξεκινά η υλοποίηση του έργου:

 • Τοποθέτηση σκαλωσιάς όπου απαιτείται  με ευθύνη του εργολάβου,  απόλυτα  ασφαλείς.
 • Γίνεται έλεγχος και προετοιμασία υποστρώματος τοιχοποιίας.
 • Γίνεται ζώνη στεγάνωσης 50cm στην ένωση της πλάκας με το τοίχο με επισκευαστικό σοβά και στη συνέχεια στεγνωτικό τσιμεντούχο. Στεγανοποιούμε όλες τις υδρορροές.
 • Βάφουμε με χαλαζιακό αστάρι όλες τις επιφάνειες των τοίχων που θα γίνει τοποθέτηση μονωτικών πλακών.
 • Επικόλληση θερμομονωτικών πλακών με πάχος 7cm με συντελεστή θερμικής της εταιρείας NEOPOR EPS 80, λ=0,031 και γίνεται κατά οριζόντια διάταξη με ιδική μη συρρικνωμένη R=1.8 κόλλα για εξωτερική θερμομόνωση. Στους τοίχους που έχουμε τούβλα περνάμε πάχος  7cm έτσι ώστε να εξέχει προς τα έξω, ενώ στη κολόνα και τα δοκάρια που έχουμε μονωτικό μπλε, περνάμε πάχος 2cm ώστε να τα φέρουμε στην ίδια ευθεία τις δυο αυτές επιφάνειες.
 • Περνάμε αφρό μικρής όγκωσης σε όλες τις ενώσεις και στα σφηνώματα.
 • Περνάμε πλαστικές βίδες 5-7 κομμάτια σε κάθε 1m2.
 • Γίνεται τοποθέτηση πλαστικής γωνιόκρανας σε όλες τις γωνίες και λαμπάδες.
 • Περνάμε όλη την επιφάνια με κόλλα και υαλόπλεγμα.
 • Εφόσον έχει στεγνώσει ( θέλει δυο μέρες περίπου) περνάμε όλη την επιφάνεια με αστάρι ίδιας εταιρείας με τα υλικά και γίνετε πολύ καλό τρίψιμο.
 • Τέλος, περνάμε πάστα (ρητινούχα)  χρωματιστή ή όχι είναι στη κρίση σας το οποίο θα διαλέξετε από το χρωματολογειο που θα σας δώσουμε. Θα διαλέξετε εσείς επίσης την κοκκομετρια της πάστας ( No  15, 2 ή 3) μετα από δείγματα που εμείς θα σας έχουμε ετοιμάσει.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας τοίχος με μηδαμινές απώλειες ενέργειας αλλά και εντελώς νέα αισθητική.