Εξωτερική Θερμομόνωση

Η θερμοπρόσοψη (ETICS) είναι ένα σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης του κελυφους των κτηρίων σε συνδυασμό με ειδικά επιχρίσματα λεπτής στρώσης ενισχυμένα με ειδικό υαλόπλεγμα οπλισμού, που εφαρμόζεται πάνω από 30 χρόνια σε Ευρώπη και Αμερική.

Είναι για τα παλιά κτήρια ο μοναδικός τρόπος θερμομόνωσης που συνοδεύεται με πλήρη αισθητική αναβάθμιση και ανακαίνιση των όψεων ενώ για τα καινούργια κτήρια είναι ένας εναλλακτικός τρόπος θερμομόνωσης έναντι της συμβατικής, που τείνει να εφαρμοστεί πλέον καθολικά.

Η εξωτερική θερμομόνωση αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας και αισθητικής αναβάθμισης των κτηρίων, που αποσβαίνει πολύ γρήγορα τη δαπάνη της εφαρμογής της.

 • Ελαχιστοποιεί το πρόβλημα των θερμογεφυρών.
 • Μειώνει αισθητά τις ενεργειακές απαιτήσεις για ψύξη και θέρμανση.
 • Βελτιώνει την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος.
 • Περιορίζει αισθητικά προβλήματα του κελύφους(ρηγματώσεις κλπ).
 • Καθιστά εφικτή τη χρήση μεγαλύτερου πάχους θερμομονωτικού χωρίς να χάνεται πολύτιμος εσωτερικός χώρος.
 • Παρέχει μεγάλη ευελιξία ως προς την τελική διαμόρφωση της όψης.
 • Αποτελεί την πιο ορθολογική λύση για υφιστάμενα κτήρια μη θερμομονωμένα ή πλημμελώς μονωμένα.
 • Προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της, η επιλογή συνολικά πιστοποιημένων συστημάτων θερμοπρόσοψης και εξειδικευμένου και έμπειρου τεχνικού προσωπικό

Θερμομόνωση Τοιχοποιίας

Πρώτου ξεκινήσουμε τη θερμομόνωση θα γίνει ζώνη στεγάνωσης.

Βήματα:

α. Καθαρίζουμε καλά και πλένουμε με νερό.  Αφήνουμε 0,40cm από την αρχή του τοίχου και 0,40cm από το μπετό της πλάκας. 
β. Επισκευάζουμε με επισκευαστικό σοβά τους πόρους και τα κενά.
γ. Βρέχουμε καλά την επιφάνεια και τη βάφουμε με δυο στρώσεις στεγανωτικό τσιμεντούχο.
δ. Τη πρώτη σειρά στην τοποθέτηση θερμομονωτικής πλάκας οπού και έχουμε κάνει στεγάνωση περνάμε μονωτικό EPS 150 ή 200 της SPYROPAN ή NEOPOR για μεγαλύτερη αντοχή στα χτυπήματα.

Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης

Βήματα:

 • Γίνεται έλεγχος και προετοιμασία υποστρώματος τοιχοποιίας.
 • Βάφουμε με χαλαζιακό αστάρι όλες τις επιφάνειες των τοίχων που θα γίνει τοποθέτηση μονωτικών πλακών.
 • Επικόλληση θερμομονωτικών πλακών με πάχος 7cm, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας NEOPOR EPS 80, λ=0,032 και γίνετε κατά οριζόντια διάταξη με ιδική μη συρρικνωμένη R=>1.8 κόλλα για εξωτερική θερμομόνωση.
 • Περνάμε αφρό πολυουρεθάνης  μικρής ογκώσεις σε όλες τις ενώσεις και στα σφηνώματα.
 • Περνάμε πλαστικές βίδες 5-7 κομμάτια σε κάθε 1m.
 • Γίνετε τοποθέτηση πλαστικής γωνιόκρανας σε όλες τις γωνίες και λαμπάδες.
 • Περνάμε όλη την επιφάνεια με κόλλα και υαλόπλεγμα.
 • Εφόσον έχει στεγνώσει  (θέλει δυο μέρες περίπου) περνάμε όλη την επιφάνεια με αστάρι ίδιας εταιρείας με τα υλικά, και γίνετε πολύ καλό τρίψιμο.
 • Τέλος, περνάμε  ακρυλικό έγχρωμο επίχρισμα εξωτερικού χώρου ( έτοιμος σοβάς σε μορφή πάστα), με κοκκομετρϊα  πάστας ( No  0,70 εως 3).

Επιστροφή στις υπηρεσίες