Μόνωση Ταράτσας

Για μια σωστά μονωμένη ταράτσα και την απαλοιφή 100% της υγρασίας, θα πρέπει να γίνει:

  • Λεπτομερής καθαρισμός επιφάνειας με χρίση πιεστικού και σκούπισμα αυτής.
  • Καθαίρεση του υπάρχοντος σοβά περιμετρικά των στηθαίων κατά 20cm για καλύτερη στεγανοποίηση.
  • Πέρασμα όλης της επιφάνειας με πίσσα νερού.
  • Κατασκευή λουκιού περιμετρικά των στηθαίων με επισκευαστικό τσιμέντο έτσι ώστε να δημιουργηθεί γωνιά 1350 μεταξύ πλάκας και στηθαίου.
  • Τοποθέτηση θερμομονωτικής πλάκας από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5cm λ=0,035Wm 2 , R>1.8, διάσταση 1m × 0,60cm
  • Τοποθέτηση υαλοπλέγμα πάνω από τη θερμομόνωση για την ενίσχυση της επομένης στρώσης τσιμεντοκονιά.
  •  Διάστρωση με τσιμεντοκονία με την οποία θα δοθούν και οι απαιτούμενες ρήσεις προς τις υδρορροές (5-10 εκ) 1-1,5% κλίση.
  • Πέρασμα όλης της επιφάνειας με πίσσα βενζίνης ( σε όλη την επιφάνεια και όχι μόνο περιμετρικά) για τη επικόλληση της ασφαλιστικής μεμβράνης.
  • Τοποθέτηση εξαερισμών (1 κάθε 30τμ).
  • Στεγάνωση με ελαστομερές ασφαλιστική μεμβράνη 6kg/m2 ( επικάλυψη με λευκή ψηφίδα). Η επικάλυψη ενός ασφαλτόπανου με το άλλο κατά 10εκ καθώς και η ολική κόλληση με το δάπεδο γίνετε με χρήση φλόγιστρου.

Σε όλα τα επίμαχα και επικίνδυνα σημεία ( υδρορροές , γωνίες, βάσεις κιγκλιδωμάτων, κεραίες) τοποθετείτε δεύτερο ασφαλτόπανο και επιπλέον σφραγίζεται με ασφαλιστική μαστίχα. Σε όλες τις παραπάνω ενώσεις του ασφαλτόπανου καθώς και περιμετρικά των στηθαίων θα σφραγιστεί με μαστίχα.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι σκληρό, στερεό και ελαφρύ χωρίς να προσθέτει ιδιαίτερο βάρος στη ταράτσα σας.  Και κυρίως ένα ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι.

Επιστροφή στις υπηρεσίες