Επιχρίσματα – Σοβατίσματα

Η εταιρεία ΝΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  δραστηριοποιείται στο χώρο των παραδοσιακών σοβάδων τα τελευταία 30 χρόνιά . Από τότε έως σήμερα έχουμε εφαρμόσει κάθε δυνατή τεχνοτροπία (μαρμαροκονιάματα, τσιμεντοκονίες παντός τύπου, έτοιμους σοβάδες κλπ) και έχουμε συσσωρεύσει τεράστια εμπειρία και τεχνική ικανότητα.

Τα παραδοσιακά επιχρίσματα (σοβατίσματα) λίγο πολύ είναι γνωστά σε όλους μας, εφαρμόζονται στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα σας αναφέρουμε  συνοπτικά κάποια βασικά στοιχεία της εφαρμογής.

Τρόπος Εφαρμογής

  • Καθαρίζουμε τις προς σοβάντισμα επιφάνειες από σαθρά υλικά (ξύλα, σίδερα κλπ) και ξεπλένουμε με νερό σκόνες και ρύπους που τυχόν έχουν πάνω τους.
  • Με ειδική πρέσα παραδοσιακού σοβά εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση (πεταχτό). Το πεταχτό αναδεύεται στο μηχάνημα (τα υλικά είναι άμμο, ασβέστη, τσιμέντο και ρητινούχο γαλάκτωμα. Αρκετές φορές ο ασβέστης αντικαθίσταται από ειδικά υποκατάστατα που κυκλοφορούν στην αγορά.
    Το πεταχτό είναι  απαραίτητο αλλά και  καθοριστικο για την αντοχή και μακροζωία της κατασκευής.
  • Βασική στρώση (λασπώματα). Η βασική στρώση είναι η καρδιά της εφαρμογής. Πρώτα αλφαδιάζουμε, ζυγίζουμε και «περασιάζουμε» τις επιφάνειες. Αυτό επιτυγχάνεται είτε βγάζοντας οδηγούς με το ίδιο το υλικό (λάσπη) είτε χρησιμοποιώντας μεταλλικά πηχάκια και πήχες (στις γωνίες) που τοποθετούν έμπειροι τεχνίτες. Έπειτα το μηχάνημα εκτόξευσης γεμίζει τα ενδιάμεσα διαστήματα με λάσπη που στρώνεται και «κόβεται» με ειδικές ξυραφόπηχες. Ποτέ δε γεμίζουμε τα κενα μονομιάς (κίνδυνος ρηγματώσεων ή αποκολλήσεων). Η λάσπη παρουσιάζει καλύτερες συνδετικές και συγκολλητικές ιδιότητες όταν τα υλικά αναδεύονται στη σωστή αναλογία και ενισχύονται με ειδικά ρητινούχα γαλακτώματα και συνθετικές ίνες.  Πριν την εφαρμογή της βασικής στρώσης είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τις επιφάνειες με ειδικο υαλοπλέγματα ή μεταλλικο πλέγματα όπου υπάρχει ένωση διαφορετικών υλικών (τούβλο με μπετό, φελιζόλ με τούβλο κλπ). Αυτή η εργασία περιορίζει σημαντικά την περίπτωση επιφανειακών ρηγματώσεων από τις διαφορετικές συστολοδιαστολές του κάθε υποστρώματος. Επίσης όπου έχουμε σωληνώσεις αποχετεύσεων ή υδρορροών τις ντύνουμε με νευρομετάλ και έπειτα ασταρώνονται με λάσπη. Η χρησιμοποίηση του νευρομετάλ ενδείκνυται σε επιφάνειες όπου η λάσπη δεν έχει καλή πρόσφυση (πλαστικές ή μεταλλικές επιφάνειες).
  • Τελική στρώση (μαρμαροκονίαμα). Το μαρμαροκονίαμα φτιάχνεται από μαρμαρόσκονη, ασβέστη, τσιμέντο και ρητινούχο γαλάκτωμα που αναδεύονται στη πρέσα σε σωστή αναλογία. Το υλικό εκτοξεύεται από το μηχάνημα και στρώνεται με ειδικές ξυραφόπηχη, μυστρί και φραγκόφτιαρο. Έπειτα οι επιφάνειες τρίβονται με νερό και ειδικά τριβίδια προκειμένου να ομαλοποιηθεί πλήρως η επιφάνεια. Άλλη επιλογή τελικής στρώσης αποτελεί ο έτοιμος σοβάς (λευκό ή έγχρωμο). Ο έτοιμος σοβάς  εμπεριέχει κοκκομετρία από 0,5mm έως 2,5mm συνήθως. Επομένως η εφαρμογή του παραδίδει επιφάνειες πιο άγριες με γραμμές κάθετες ή στρογγυλές αναλόγως τον τρόπο που τρίβεται. Ο έτοιμος σοβάς  λόγω της κοκκομετρίας του και της μεγάλης αναλογίας σε τσιμέντο κατά την ανάμειξη, παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές σε βάθος χρόνου

Επιστροφή στις υπηρεσίες